Αυγό σαντο - Egg sando

€7.80

Αυγο-σάντο με χρένο, αυγοσαλάτα, πίκλες και αβοκάντο

Egg sando with horseradish, eggsalad, pickles and avocado