Chi You - bottled 250ml

€12.00

Gin, Green Chartreuse, Maraschino Liqueur, Lemon Tonic, Sichuan Pepper, ICE UP